Kontakta oss

E-Postadress: bjorkekupan@gmail.com

Adress till vår föreningslokal (google maps): Södra Björke Församlingshem 1, 524 95 Ljung

 

Styrelse

Ordförande

Ida Alfredsson, tel: 070-2485931, e-post: ida.nixepixen@gmail.com

Vice ordförande

Conny Persson

Kassör

Svante Eriksson

Sekreterare

Joakim Stillner

Övriga styrelseledamöter

Jan Knudsen, Fredrik Ericsson, Kristoffer Berglund, Gunvor Aronsson

 

Kommittéer / Arbetsgrupper

Honungsbedömning

Jan Pettersson
Ylva Hellstadius
Michael Johansson
Gunvor Aronsson
Ida Alfredsson

Bihälsosamordnare

Ida Alfredsson

Bigårdsansvarig

Ida Alfredsson

Utbildningssamordnare

Fredrik Ericsson

Kvalitétsamordnare

Conny Persson

Depåföreståndare

Lars Jonsson

Hemsidesansvarig

Peter Aronsson